ฮวงซุ้ย
ร้านรับจำนำ ตีราคาทันใจ ได้รับเงินทันที‎
โปรดอ่านกันซักนิดนะครับ รถหลุดเป็นยังไง รถไม่มีเล่มนะครับขับได้แต่ขายไม่ได้โอนไม่ได้ ต้องซื้อสดนะครับ ผ่อนไม่ได้ เข้าไฟแนนซ์ไม่ได้ครับ เอกสารมีให้ครบทุกคันครับ ไม่มีไม่ได้รับไว้ ไม่ขายให้ รถไม่ได้ขโมยมาเพราะมีเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ชุดโอนลอย สัญญากู้ยืมเงิน ของเจ้าของรถครับ ลูกค้าสามารถนัดดูรถได้นะครับ รถทุกคันมีเอกสารที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับ สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตร ปชช + สำเนาหน้าแรกเล่มทะเบียน +สัญญาการจำนำรถ+ ใบมอบอำนาจ + หนังสือโอนลอย รถทุกคันจะได้เอกสารแบบนี้หมดครับ ต่อภาษีพรบ ทำประกันได้ทุกคันครับ เอกสารครบ รถทุกคันเชคประวัติได้ครับ รถไม่ดีเราไม่ขาย เอกสารไม่ครบเรารับจำนำแต่แรกครับ รถไม่ดีเราไม่นำมาให้ลูกค้าครับ ---รถโอนได้มั้ยครับ? ตอบ 1.รถหลุดซื้อขายกันไม่ได้เล่ม สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตร ปชช + สำเนาหน้าแรกเล่มทะเบียน + หนังสือโอนลอย รถทุกคันจะได้เอกสารแบบนี้หมดครับ รถประวัติดีทุกคันเชคได้ครับ 2.ต้องซื้อสดนะครับ ผ่อนไม่ได้ เข้าไฟแนนซ์ไม่ได้ครับ 3.เอกสารมีให้ครบทุกคันครับไม่มีเราไม่ขายให้ 4.รถไม่ได้ขโมยมาเพราะมีเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านชุดโอนลอย สัญญากู้ยืมเงิน ของเจ้าของรถครับ รถโอนไม่ได้นะครับ ขับอย่างเดียว -รถต่อภาษี พรบ ประกันได้มั้ยครับ ? ตอบ ต่อภาษีพรบ ทำประกันได้ทุกคันครับ เอกสารครบ รถทุกคันเชคประวัติได้ครับ รถไม่ดีเราไม่ขาย เอกสารไม่ครบเรารับจำนำแต่แรกหรอกครับ รถไม่ดีเราไม่นำมาให้ลูกค้าครับ -- เจ้าของเก่าสามารถแจ้งหายได้มั้ย ตอบ แจ้งไม่ได้ครับ เพราะเอกสารทุกอย่างเซ็นมาแล้วครับ -- เจอตำรวจจะเป็นไรมั้ย ? ตอบ เจอด่านยื่นเอกสารให้ดูได้เลยครับ รถเราได้มาอย่างถูกกฏหมาย ไม่มีการแจ้งหาย เชคได้จากเว็ปกรมตำรวจครับ รถที่นำมาขายมีสัญญาเงินการจำนำรถทุกคันครับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของเจ้ารถ ลูกค้าไม่ต่อดอก ก็ต้องตัดออกมาขายครับ ในสัญญามีระบุไว้อยู่แล้วครับ 2.เอกสารโอนลอย ให้ลูกค้าเซ็นไว้ติดรถไว้ครับ 3.เรื่องรถติดแน้น แน้นไม่ตามหรอกครับ เพราะเจ้าของไปจัดการกับแน้นเอง รถขาดไม่มาต่อดอกผมก็ตัดออกมาขาย 4.เอกสารครบทุกอย่างครับ เจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ฟ้องครับ เพราะเอกสารเซ็นเด็ดขาดหมดแล้วครับ 5.เรื่งอต่อทะเบียน พรบ ประกันภัยทำได้ตามปกติครับ ไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถามอีกได้ครับ <<<< คำถามที่พบบ่อย >>>> 1. รถโอนได้มั๊ย ? ตอบ 1.รถหลุดซื้อขายกันไม่ได้เล่ม 2.เอกสารที่ลูกค้าจะได้ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ + สำเนาบัตร ปชช เจ้าของรถ + สำเนาหน้าแรกเล่มทะเบียน + หนังสือโอนลอย รถทุกคันจะได้เอกสารแบบนี้หมดครับ รถประวัติดีทุกคันเช็คได้ครับ 3.ต้องซื้อสดนะครับ ผ่อนไม่ได้ เข้าไฟแนนซ์ไม่ได้ครับ 4.เอกสารมีให้ครบทุกคันครับไม่มีเราไม่ขายให้ 5.รถไม่ได้ขโมยมาเพราะมีเอกสารชองเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านชุดโอนลอย สัญญากู้ยืมเงิน ของเจ้าของรถครับ รถโอนไม่ได้นะครับ ขับอย่างเดียว 6.ต่อภาษี พรบ. ทำประกันได้ทุกคันครับ เอกสารครบ 7.รถไม่มีการชน รถทุกคันทางเราเช็คประวัติได้ทุกคันครับ 2. รถต่อภาษี พรบ ประกันได้มั้ย? ตอบ ต่อภาษี พรบ. ทำประกันได้ทุกคันครับ เอกสารครบ รถทุกคันเช็คประวัติได้ รถไม่ดีเราไม่ขาย เอกสารไม่ครบเราไม่รับจำนำแต่แรกหรอก รถไม่ดีเราไม่นำมาให้ลูกค้า 3. เจ้าของเก่าสามารถแจ้งหายได้มั้ย ตอบ แจ้งไม่ได้ครับ เพราะเอกสารทุกอย่างเซ็นมาแล้ว ถ้าแจ้งเค้าจะมีความผิดทันทีแจ้งความเท็จ เป็นอาญา 4. เจอตำรวจจะเป็นอะไรมั๊ย ? ตอบ เจอด่านยื่นเอกสารให้ดูได้เลย รถเราได้มาอย่างถูกกฏหมาย ไม่มีการแจ้งหาย เช็คได้จากเว็ปกรมตำรวจ 5. ไฟแนนซ์จะมาตามยึดรถหรือไม่ ? ตอบ ส่วนมากจะไม่ตามครับ ไฟแนนซ์จะตามกับตัวเจ้าของเดิมครับ ให้เจ้าของเดิมจัดการเรื่องนี้เอง หรือ !! ในกรณีที่ไฟแนนซ์มาตามกับลูกค้าท่านใด ผมมีข้อมูลนี้มาฝากครับ <<<< คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์ >>>> ตามปัญหาดังกล่าว เจ้าหนี้ผู้รับจำนำ ย่อมมีบุริมสิทธิที่จะยึดหน่วงรถทรัพย์สินที่จำนำไว้เป็นประกันการชำระหนี้ จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จำนำ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 747 และตราบใดที่ท่านไม่ชำระหนี้จำนำ เจ้าหนี้ผู้รับจำนำย่อมมีสิทธิยึดหน่วงรถไว้ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิมีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน ไฟแนนซ์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อ ย่อมไม่มีสิทธิยึดรถจากผู้รับจำนำนั้น โดยเมื่อท่านผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กัน ผู้ให้เช่าซื้อก็ชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ท่านรับผิดตามสัญญาในอันที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ได้โดยมีการมีหนังสือบอกกล่าวแก่ท่านให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้น ภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2534 ข้อ 3(4) <<<< ซื้อขายกับเรา มีขั้นตอนดังนี้ >>>> 1.ดูงบตัวเองว่าพอหรือไม่ 2.เลือกรุ่น สอบถามราคา 3.พิจารณารถ สภาพดีทุกคัน เราคัดก่อนรับรถอยู่แล้ว 4.นัดรับรถ เตรียมตัวให้่พร้อมเลย จ่ายส่วนต่างที่เหลือหลังจากมัดจำ ถ้ามาแล้วรถไม่สวยจิงๆ เราคืนมัดจำ <<<< ปล. ในบางกรณีที่ลูกค้านัดดูรถ ซึ่งทางเราได้พิจารณาแล้วว่า เห็นควรแก่ต้องมีการ มัดจำการดูรถ ซึ่งป้องกันไม่ให้ลูกค้าที่นัดดูรถ ผิดนัดและไม่มาดูรถครับ มีคนผิดนัดและมาดูเล่นๆบ่อยมาก หลายครั้งที่รถวิ่งมาไกล ซึ่งจะเป็นการเสียผลประโยชน์มากๆ ตรวจสอบประวัติการซื้อขายจากเพจนะครับ จะรีวิวมาและถ่ายรูป ขณะขายมาให้ดูบ่อยๆ เพื่อความสบายใจ ว่ามีรถจริง ลูกค้าจิง
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมร้านรับจำนำ ของหลุดจำนำ รับซื้อ รับจำนำมือถือทุกรุ่น ขายสินค้าหลุดจำนำ รับจำนำโน๊ตบุ๊ค รับจำนำมือถือ ให้ราคาสูง รับเงินสด ให้ราคาดี‎ บริการถึงที่ ปลอดภัย ไว้ใจได้